DEPREM TAHMİN LİGİ

Deprem Tahminleri Performans Ölçüm Çalışması

Depremler ile ilişkisi olduğu düşünülen pek çok algı ya da çalışma ile bireyler ya da gruplar üniversiteye başvurmaktadır. Bunların bazıları hayati fayda sağlamak amacıyla  bir kısmı da amatör bilim merakıyla çalışma ya da bildirimlerini sürdürmektedirler. Bilime ve topluma hizmet eden bir kamu kurumu olarak üniversitenin söz konusu başvuruları dışlaması hem etik hem de gelişmeye açık düşünüş bakımından mümkün değildir. Burada bir tehlike ve bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Deprem tahmini stratejik ve istemeyerek de olsa provakatif kullanılabilmeye açık bir konudur. Gerçekten anlamlı olanlar ayrıştırılamaz ise bazılarının ifşası başarısız olduğu durumda hem kamuoyunda diğer proje ve çalışmalara olan güveni zedelemekte hem de yapay deprem krizlerine neden olabilmektedir. Tutarlı bir olay örneği yaşandığında ise genele yaygın bir beklenti oluşmaktadır. Burada iki aşamalı bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi söz konusu çalışma ya da bildirimlerin depremsellikle ilişki mertebesini belirleyici objektif bir değerlendirme ortamıdır. Maalesef ki, bu her bir birey ile uzun süreli, çok denemeli bir çalışmayı gerektirmektedir. Az sayıda örnek ile karar verilmesi mümkün değildir. Burada kullanılmak üzere hem analitik hem de göreceli karşılaştırmayı sağlayacak bir kayıt ve değerlendirme sistemi geliştirilmiştir.

Buna göre objektif olarak yapılan değerlendirilmelerde normal sismik etkinlik sürecinin dışında depremi tahmin etmede sağlanan korelasyonun ayrıştırılabilir farklara eriştikleri kişilerin/çalışmaların(varsa) belirlenmesinden sonra ikinci aşamaya geçilmesi planlanmıştır. İkinci aşama da kişi ya da çalışmaların kullandıkları duyarga mekanizmaları ve değerlendirme yöntemlerinin incelenerek tekrarlanabilir tepkiler elde edilmesi, diğer bir deyişle deprem-tahmin ilişkilendirmesini sağlayan gerçek fiziksel ilişkinin belirlenmesidir. Ancak bu şekilde kişisel duygulardan bağımsız objektif olarak depremi kestirme hedefine ulaşılabilir. Bu değerlendirmelerin bir Lig platformunda yapılmasının katılımcılara sürekli karşılaştırma  imkanı ve devam motivasyonu vereceği düşünülmektedir. Performansın bir ölçüsü olarak lig puan tablosu görülebilecektir.  Ligde  periyodik dönemler halinde şampiyon ve küme düşenler belirlenecek ve yeni katılımcılar çıkan çalışmaların yerine alınacaktır.

1.KATILIM FORMU (Üzerinde sağ tıklayarak, 'Hedefi Farklı Kaydet' i seçmeniz gerekmektedir.. -Save Target As-)

2.KURALLAR (V1)

3. LİGE SEÇİLEN KATILIMCILAR (sadece seçtikleri rumuzlar ile açıklanmıştır)

4. SIKÇA SORULAN SORULAR

Katılım formu  , faks: (0212)2856702  numaralara faks ile

                       veya

                        berk@cs.itu.edu.tr  'ye e-posta olarak gönderilebilir